SMS i Viber Bulk Servis

Nudimo najbolje uslove za Viber marketing
na tržištu Adriatic regije za kompanije
koje žele da započnu ovaj vid marketinga i
komunikacije sa svojim klijentima.

Viber promotivni sms

SMS ili Viber Marketing?

SMS još uvek predstavlja primarni vid komunikacije za mnoge ljude, s obzirom da svaki telefon može da prima
poruke bez instaliranja bilo koje aplikacije. Ovo predstavlja jedan od glavnih aduta SMS promocije. Međutim, SMS bulk servis vam omogućava komunikaciju sa vašim kupcima uz korišćenje svega 160 tradicionalnih karaktera u poruci.

Viber oglašavanje, s druge strane, predstavlja daleko moderniji i sofisticiraniji vid promocije i komunikacije. Jedna Viber poruka vam omogućava korišćenje čak 1000 karaktera.

U tabeli ispod možete videti neke od prednosti Viber marketinga naspram SMS bulk servis-a.

Marketing

SMS

Viber

Tekst poruka

Do 160 karaktera po poruci
Do 5 poruka poslatih u jednoj

Do 1.000 karaktera

Deljenje linkova

Da

Da

Deljenje slike

NE

Da

Deljenje fajla

Ne

Da

Opcija uzvraćanja

Ne

Da

Opcija blokiranja

Ne

Da

Šta se naplaćuje

Sve poslate poruke

Samo isporučene

Kako Funkcioniše
SMS i Viber Marketing?

SMS i Viber Marketing

Zašto Viber Oglašavanje?

Viber promotivni SMS

Viber Promotivni SMS
Viber Transakcioni SMS

Viber transakcioni sms

Višestruki Oblici Viber Komunikacije

Jednosmerna Viber poruka.

Dostavljanje direktne poruke bez mogućnosti da kupac odgovori.

Dvosmerna Viber poruka.

Ponudite dijalog svojim kupcima i pošaljite im poruku, ili ih pokrenite da započnu Viber razgovor sa vama.

Zašto Akton Viber Bulk Servis?

Akton je potpuno licencirani telekomunikacioni operater u Sloveniji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Srbiji i Severnoj Makedoniji. Globalno i lokalno prisustvo nam omogućava da ponudimo kompletan portfolio: Viber bulk servis i A2P SMS, Voice, Data (Internet, IPLC međunarodni zakupljeni privatni vodovi - TDM, MPLS i ETH) i kolokaciona usluga.

Akton je vodeća kompanije među alternativnim telekomunikacionim operaterima u veleprodajnom segmentu i B2B servisima u široj Jadranskoj regiji.

Akton je jedinstven po svojim ljudima, viziji, pokrivenošću mrežom i iskustvom.

Da postanete željeni partner
naših telekomunikacionih servisa.

Spajamo regiju sa svetom.

Kontaktiraj nas

Akton © Copyright 2021. - Sva prava zadržana. The complete website - design and programming was done in cooperation between Goclick and NovaDizajn.