SMS i Viber Bulk Servis

Nudimo najbolje uslove za Viber marketing
na tržištu Adriatic regije za kompanije
koje žele da započnu ovaj vid marketinga i
komunikacije sa svojim klijentima.

Viber promotivni sms

SMS ili Viber Marketing?

SMS još uvek predstavlja primarni vid komunikacije za mnoge ljude, s obzirom da svaki telefon može da prima
poruke bez instaliranja bilo koje aplikacije. Ovo predstavlja jedan od glavnih aduta SMS promocije. Međutim, SMS bulk servis vam omogućava komunikaciju sa vašim kupcima uz korišćenje svega 160 tradicionalnih karaktera u poruci.

Viber oglašavanje, s druge strane, predstavlja daleko moderniji i sofisticiraniji vid promocije i komunikacije. Jedna Viber poruka vam omogućava korišćenje čak 1000 karaktera.

U tabeli ispod možete videti neke od prednosti Viber marketinga naspram SMS bulk servis-a.

Marketing

SMS

Viber

Tekst poruka

Do 160 karaktera po poruci
Do 5 poruka poslatih u jednoj

Do 1.000 karaktera

Deljenje linkova

Da

Da

Deljenje slike

Da

Da

Deljenje fajla

Ne

Da

Opcija uzvraćanja

Ne

Da

Opcija blokiranja

Ne

Da

Šta se naplaćuje

Sve poslate poruke

Samo isporučene

Kako Funkcioniše
SMS i Viber Marketing?

SMS i Viber Marketing

Zašto Viber Oglašavanje?

Viber promotivni SMS

Viber Promotivni SMS
Viber Transakcioni SMS

Viber transakcioni sms

Višestruki Oblici Viber Komunikacije

Jednosmerna Viber poruka.

Dostavljanje direktne poruke bez mogućnosti da kupac odgovori.

Dvosmerna Viber poruka.

Ponudite dijalog svojim kupcima i pošaljite im poruku, ili ih pokrenite da započnu Viber razgovor sa vama.

Zašto Akton Viber Bulk Servis?

Akton je potpuno licencirani telekomunikacioni operater u Sloveniji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Srbiji i Severnoj Makedoniji. Globalno i lokalno prisustvo nam omogućava da ponudimo kompletan portfolio: Viber bulk servis i A2P SMS, Voice, Data (Internet, IPLC međunarodni zakupljeni privatni vodovi - TDM, MPLS i ETH) i kolokaciona usluga.

Akton je vodeća kompanije među alternativnim telekomunikacionim operaterima u veleprodajnom segmentu i B2B servisima u široj Jadranskoj regiji.

Akton je jedinstven po svojim ljudima, viziji, pokrivenošću mrežom i iskustvom.

Da postanete željeni partner
naših telekomunikacionih servisa.

Spajamo regiju sa svetom.

Kontaktiraj nas

Managed service provider

Servisi za aktivnu antivirus, anti-malware zaštitu, backup
i disaster recovery rešenja u skladu sa GDPR-om.

Kompanija Akton je postala partner kompanije Acronis, globalne kompanije
sa 5.500.000 korisnika i 50.000 kompanija korisnika njihovih servisa. Zajedno
sa Acronisom, verujemo da podaci, aplikacije, poslovni i proizvodni sistem kao
i produktivnost svake organizacije trebaju biti zaštićeni od gubitaka, krađe i
prestanka rada uzrokovanih na bilo koji način.

Acronis Cyber Backup Cloud

Acronis Cyber Backup Cloud štiti više od 20 platformi i uključuje najnapredniju
anti-ransomvare tehnologiju, štiteći podatke i sisteme u bilo kom okruženju –
fizičkom ili virtuelnom, lokalnom ili cloud-u.

Kompletna
Microsoft 365 zaštita

iz Microsoft data centra direktno na cloud storage-u
novih Microsoft 365 korisnika, grupa i sajtova
kroz Microsoft 365 backup-a da biste dobili brži pristup backed-up podacima
u Microsoft 365 data centru u Srbiji

Backup podataka Google Suite-a
Acronis Cyber Backup Cloud

Efikasno rešenje
cloud to cloud
bez dodatnih instalacija

Opcije skladištenja u Cloud-u
su spremne i uključuju
Google, Microsoft i Acronis

Zaštita Gmail-a, Drive-a
(uključujući diskove timova),
Kalendara i Kontakta.

Fleksibilne opcije vraćanja podataka. Od
pojedinačnih stavki do celokupnih
korisničkih podataka Diska ili Gmail-a.

Pretražuje Google Suite backup kopije
sa metapodacima i mogućnostima
punog teksta ( Osnovna kopija E-pošte)

Mogućnost provere autentičnosti
podataka u Backup kopijama Diska sa
Blockchain-om

Kontaktiraj nas

Akton © Copyright 2021. - Sva prava zadržana. The complete website - design and programming was done in cooperation between Goclick and NovaDizajn.